महानगरिय प्रहरी प्रभाग बलम्बुले म.न.प्र. वृत्त.जनसेवा सग को समन्वयमा भएको छुट्टाछुट्टै चेकजाँचको क्रममा का.जि.का.म.न.पा. २० भिमसेनस्थान बाट BUPRENOOPHIN -११ थान, Diazepam – ११ थान, PHENERGAN -१३ थान, Lifeline -२४ थान, I D A sow -३० थान सहित बर्ष ३० को अभियान सुब्बालाइ पक्राउ परेका छन् भने अनुसन्धानको लागि म.न.प्र. वृत्त जनसेवा पठाइएको प्रहरी प्रभाग बलम्बुले जानकारी दिएको छ ।

Chandragirinews crime भिमसेनस्थानमा लागु औषध सहित पक्राउ अपराध    chandragiri, chandragiri news, chandragiri hills, chandragiri cabel car, thankot, satungal, naikap, balambu, matatirtha
Chandragirinews rocky भिमसेनस्थानमा लागु औषध सहित पक्राउ अपराध    chandragiri, chandragiri news, chandragiri hills, chandragiri cabel car, thankot, satungal, naikap, balambu, matatirtha
Chandragirinews careerad भिमसेनस्थानमा लागु औषध सहित पक्राउ अपराध    chandragiri, chandragiri news, chandragiri hills, chandragiri cabel car, thankot, satungal, naikap, balambu, matatirtha
Chandragirinews jebsad भिमसेनस्थानमा लागु औषध सहित पक्राउ अपराध    chandragiri, chandragiri news, chandragiri hills, chandragiri cabel car, thankot, satungal, naikap, balambu, matatirtha

Comments

comments