आइतबार विष्णुदेवी शिक्षा सदन माध्यमिक विद्यालय सतुंगलकका शिक्षक र कक्षा दशमाअध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सहभागितामा विष्णु देवी मन्दिर परिसर र वरपर सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । विद्यार्थीहरुलाई साँस्कृतिक सम्पदा र वातावरणिय सरसफाई सम्वन्धि अध्यापन गर्ने क्रममा सम्वन्धित कार्यक्षेत्रमा सहभागी गराई अध्ययन गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमको मूल उद्देश्य विद्यार्थीहरुलाई वातावरणिय सरसफाई प्रति सचेत बनाई वातावरणिय महत्व सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान दिनु र प्रतिकात्मक रुपमा समाजमा सरसफाई प्रतिजागरण ल्याउनु भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक वसन्त राजखत्रीले जानकारी दिए ।

Chandragirinews bishnu-devi-1 विष्णुदेवी मन्दिर सरसफाईमा विष्णुदेवी स्कुलका विद्यार्थीहरू तीनथाना शिक्षा सतुंगल  chandragiri, chandragiri news, chandragiri hills, chandragiri cabel car, thankot, satungal, naikap, balambu, matatirtha Chandragirinews bishnu-devi-2 विष्णुदेवी मन्दिर सरसफाईमा विष्णुदेवी स्कुलका विद्यार्थीहरू तीनथाना शिक्षा सतुंगल  chandragiri, chandragiri news, chandragiri hills, chandragiri cabel car, thankot, satungal, naikap, balambu, matatirtha Chandragirinews bishnu-devi-3 विष्णुदेवी मन्दिर सरसफाईमा विष्णुदेवी स्कुलका विद्यार्थीहरू तीनथाना शिक्षा सतुंगल  chandragiri, chandragiri news, chandragiri hills, chandragiri cabel car, thankot, satungal, naikap, balambu, matatirtha Chandragirinews bishnu-devi-4 विष्णुदेवी मन्दिर सरसफाईमा विष्णुदेवी स्कुलका विद्यार्थीहरू तीनथाना शिक्षा सतुंगल  chandragiri, chandragiri news, chandragiri hills, chandragiri cabel car, thankot, satungal, naikap, balambu, matatirtha Chandragirinews bishnu-devi-5 विष्णुदेवी मन्दिर सरसफाईमा विष्णुदेवी स्कुलका विद्यार्थीहरू तीनथाना शिक्षा सतुंगल  chandragiri, chandragiri news, chandragiri hills, chandragiri cabel car, thankot, satungal, naikap, balambu, matatirthaChandragirinews rocky विष्णुदेवी मन्दिर सरसफाईमा विष्णुदेवी स्कुलका विद्यार्थीहरू तीनथाना शिक्षा सतुंगल  chandragiri, chandragiri news, chandragiri hills, chandragiri cabel car, thankot, satungal, naikap, balambu, matatirtha
Chandragirinews careerad विष्णुदेवी मन्दिर सरसफाईमा विष्णुदेवी स्कुलका विद्यार्थीहरू तीनथाना शिक्षा सतुंगल  chandragiri, chandragiri news, chandragiri hills, chandragiri cabel car, thankot, satungal, naikap, balambu, matatirtha
Chandragirinews jebsad विष्णुदेवी मन्दिर सरसफाईमा विष्णुदेवी स्कुलका विद्यार्थीहरू तीनथाना शिक्षा सतुंगल  chandragiri, chandragiri news, chandragiri hills, chandragiri cabel car, thankot, satungal, naikap, balambu, matatirtha

Comments

comments