बार्डभन्ज्याङमा सरसफाइ अभियान सुरु गरेको छ। सरसफाइ अभियानमा स्थानीय वडाबासी तथा सुरक्षाकर्मी , स्थानिय व्यापारी ,स्थानिय निकाय र जनसमुदायको सहभागिता जानेका थिए।

Chandragirinews -1 बार्डभन्ज्याङमा सरसफाइ अभियान सुरु नगरपालिका बाद भन्ज्यांग वडा समाज  chandragiri

Chandragirinews -2 बार्डभन्ज्याङमा सरसफाइ अभियान सुरु नगरपालिका बाद भन्ज्यांग वडा समाज  chandragiri

Chandragirinews -3 बार्डभन्ज्याङमा सरसफाइ अभियान सुरु नगरपालिका बाद भन्ज्यांग वडा समाज  chandragiri

Chandragirinews -4 बार्डभन्ज्याङमा सरसफाइ अभियान सुरु नगरपालिका बाद भन्ज्यांग वडा समाज  chandragiri

हेल्लो बार्डभन्ज्याङ

Chandragirinews rocky बार्डभन्ज्याङमा सरसफाइ अभियान सुरु नगरपालिका बाद भन्ज्यांग वडा समाज  chandragiri
Chandragirinews careerad बार्डभन्ज्याङमा सरसफाइ अभियान सुरु नगरपालिका बाद भन्ज्यांग वडा समाज  chandragiri
Chandragirinews jebsad बार्डभन्ज्याङमा सरसफाइ अभियान सुरु नगरपालिका बाद भन्ज्यांग वडा समाज  chandragiri

Comments

comments