चन्द्रागिरि वडा १२ सिर्जना चोक देखी चुनदेवी चोक हुदै पुरानो नैकाप सम्म कालो पत्र भैरहेको वडा १२ को वडा अधक्ष्य प्रकास श्रेष्ठले चन्द्रागिरि न्युज लाइ जानकारी गराएको छ।

Chandragirinews woda12-road.1jpg चन्द्रागिरि वडा १२ सिर्जना चोक देखी चुनदेवी चोक हुदै पुरानो नैकाप सम्म कालो पत्र नगरपालिका बलम्बु ब्रेकिंग न्युज मुख्य वडा समाज  chandragiriChandragirinews woda12-road.2jpg चन्द्रागिरि वडा १२ सिर्जना चोक देखी चुनदेवी चोक हुदै पुरानो नैकाप सम्म कालो पत्र नगरपालिका बलम्बु ब्रेकिंग न्युज मुख्य वडा समाज  chandragiriChandragirinews woda12-road.3jpg चन्द्रागिरि वडा १२ सिर्जना चोक देखी चुनदेवी चोक हुदै पुरानो नैकाप सम्म कालो पत्र नगरपालिका बलम्बु ब्रेकिंग न्युज मुख्य वडा समाज  chandragiriChandragirinews woda12-road चन्द्रागिरि वडा १२ सिर्जना चोक देखी चुनदेवी चोक हुदै पुरानो नैकाप सम्म कालो पत्र नगरपालिका बलम्बु ब्रेकिंग न्युज मुख्य वडा समाज  chandragiriChandragirinews woda12-road5 चन्द्रागिरि वडा १२ सिर्जना चोक देखी चुनदेवी चोक हुदै पुरानो नैकाप सम्म कालो पत्र नगरपालिका बलम्बु ब्रेकिंग न्युज मुख्य वडा समाज  chandragiri

तस्बिर: प्रकास श्रेठ र सत्य श्रेष्ठ

Chandragirinews rocky चन्द्रागिरि वडा १२ सिर्जना चोक देखी चुनदेवी चोक हुदै पुरानो नैकाप सम्म कालो पत्र नगरपालिका बलम्बु ब्रेकिंग न्युज मुख्य वडा समाज  chandragiriChandragirinews careerad चन्द्रागिरि वडा १२ सिर्जना चोक देखी चुनदेवी चोक हुदै पुरानो नैकाप सम्म कालो पत्र नगरपालिका बलम्बु ब्रेकिंग न्युज मुख्य वडा समाज  chandragiriChandragirinews jebsad चन्द्रागिरि वडा १२ सिर्जना चोक देखी चुनदेवी चोक हुदै पुरानो नैकाप सम्म कालो पत्र नगरपालिका बलम्बु ब्रेकिंग न्युज मुख्य वडा समाज  chandragiriChandragirinews sano-sansar1 चन्द्रागिरि वडा १२ सिर्जना चोक देखी चुनदेवी चोक हुदै पुरानो नैकाप सम्म कालो पत्र नगरपालिका बलम्बु ब्रेकिंग न्युज मुख्य वडा समाज  chandragiriChandragirinews oracalray चन्द्रागिरि वडा १२ सिर्जना चोक देखी चुनदेवी चोक हुदै पुरानो नैकाप सम्म कालो पत्र नगरपालिका बलम्बु ब्रेकिंग न्युज मुख्य वडा समाज  chandragiriChandragirinews brightangel चन्द्रागिरि वडा १२ सिर्जना चोक देखी चुनदेवी चोक हुदै पुरानो नैकाप सम्म कालो पत्र नगरपालिका बलम्बु ब्रेकिंग न्युज मुख्य वडा समाज  chandragiri

Comments

comments