बोसीगाँउ ख्यः मा ढुङ्गा छाप्न रोडा बिछ्याउदै।


बोसीगाँउ ख्यः मा ढुङ्गा छाप्न रोडा बिछ्याउदै।

तस्वीर: सुजन महर्जन


Comments

comments