चन्द्रागिरि, किसिपिडी जात्रा नजिकिए संगै किस्सिपिडीमा मन्दिर क्षेत्रको सरसफाईमा स्थानीय संघ सस्थाहरु जुट्न थालेका छन् । आगामी फाल्गुन मसान्तबाट सुरु हुने जात्रालाई लक्षित गरि सो क्षेत्रमा सरसफाई गर्न थालिएको छ । मन्दिर पदमार्ग र आसपासका क्षेत्रमा  किसिपिडी युठ क्लब साथै स्थानीयवासीले संयुक्त रुपमा सरसफाई गरेका छन् ।

Chandragirinews kisipidi1 किसिपिडी मन्दिर क्षेत्रमा सरसफाई किसीपिँडी वडा  chandragiriChandragirinews kisipidi2 किसिपिडी मन्दिर क्षेत्रमा सरसफाई किसीपिँडी वडा  chandragiriChandragirinews kisipidi3 किसिपिडी मन्दिर क्षेत्रमा सरसफाई किसीपिँडी वडा  chandragiriChandragirinews kisipidi4 किसिपिडी मन्दिर क्षेत्रमा सरसफाई किसीपिँडी वडा  chandragiriChandragirinews rocky किसिपिडी मन्दिर क्षेत्रमा सरसफाई किसीपिँडी वडा  chandragiriChandragirinews careerad किसिपिडी मन्दिर क्षेत्रमा सरसफाई किसीपिँडी वडा  chandragiriChandragirinews jebsad किसिपिडी मन्दिर क्षेत्रमा सरसफाई किसीपिँडी वडा  chandragiriChandragirinews sano-sansar1 किसिपिडी मन्दिर क्षेत्रमा सरसफाई किसीपिँडी वडा  chandragiriChandragirinews oracalray किसिपिडी मन्दिर क्षेत्रमा सरसफाई किसीपिँडी वडा  chandragiriChandragirinews brightangel किसिपिडी मन्दिर क्षेत्रमा सरसफाई किसीपिँडी वडा  chandragiri

Comments

comments