चन्द्रागिरी, चन्द्रागिरी नगरपालिकाका उपमेयर लिसा नकर्मी, प्राविधिक तथा कर्मचारीबाट चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं.९, मच्छेगाउँ स्थित मत्स्यनारायण क्षेत्रमा ढुंगा सोलिङ्ग कार्य आयोजनाको अनुगमन भएको छ ।

Chandragirinews machae-gaun मच्छेनारायण मन्दिर पश्चिमपट्टीको बाटोमा ढुंगाछपाई मछेगाउँ  chandragiriChandragirinews machaegaun मच्छेनारायण मन्दिर पश्चिमपट्टीको बाटोमा ढुंगाछपाई मछेगाउँ  chandragiriChandragirinews rocky मच्छेनारायण मन्दिर पश्चिमपट्टीको बाटोमा ढुंगाछपाई मछेगाउँ  chandragiriChandragirinews careerad मच्छेनारायण मन्दिर पश्चिमपट्टीको बाटोमा ढुंगाछपाई मछेगाउँ  chandragiriChandragirinews jebsad मच्छेनारायण मन्दिर पश्चिमपट्टीको बाटोमा ढुंगाछपाई मछेगाउँ  chandragiriChandragirinews sano-sansar1 मच्छेनारायण मन्दिर पश्चिमपट्टीको बाटोमा ढुंगाछपाई मछेगाउँ  chandragiriChandragirinews oracalray मच्छेनारायण मन्दिर पश्चिमपट्टीको बाटोमा ढुंगाछपाई मछेगाउँ  chandragiriChandragirinews brightangel मच्छेनारायण मन्दिर पश्चिमपट्टीको बाटोमा ढुंगाछपाई मछेगाउँ  chandragiri

Comments

comments