चन्द्रागिरि, चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा १५ कमलपाेखरी (बिष्णुदेबी मन्दिर) देखि कीर्तीपुर न.पा.काे सीमानासम्म १ किलो मिटर सडक कालो पत्रे सम्पन्न भएको छ । साथै च.न.पा का वडा नं.१५ वडा अध्यक्ष उतम बहादुर राउत तथा सदस्य र कर्मचारीबाट आयोजनाको अनुगमन भएको छ ।

Chandragirinews woda15-1 कमलपाेखरी (बिष्णुदेबी मन्दिर) देखि कीर्तीपुर न.पा.काे सीमानासम्म कालो पत्रे सम्पन्न तीनथाना नगरपालिका ब्रेकिंग न्युज मुख्य  chandragiri Chandragirinews woda15-2 कमलपाेखरी (बिष्णुदेबी मन्दिर) देखि कीर्तीपुर न.पा.काे सीमानासम्म कालो पत्रे सम्पन्न तीनथाना नगरपालिका ब्रेकिंग न्युज मुख्य  chandragiri Chandragirinews woda15-3 कमलपाेखरी (बिष्णुदेबी मन्दिर) देखि कीर्तीपुर न.पा.काे सीमानासम्म कालो पत्रे सम्पन्न तीनथाना नगरपालिका ब्रेकिंग न्युज मुख्य  chandragiri Chandragirinews woda15-4 कमलपाेखरी (बिष्णुदेबी मन्दिर) देखि कीर्तीपुर न.पा.काे सीमानासम्म कालो पत्रे सम्पन्न तीनथाना नगरपालिका ब्रेकिंग न्युज मुख्य  chandragiri Chandragirinews woda15 कमलपाेखरी (बिष्णुदेबी मन्दिर) देखि कीर्तीपुर न.पा.काे सीमानासम्म कालो पत्रे सम्पन्न तीनथाना नगरपालिका ब्रेकिंग न्युज मुख्य  chandragiri

तस्बिर : पुरुषोत्तम महर्जन

Chandragirinews rocky कमलपाेखरी (बिष्णुदेबी मन्दिर) देखि कीर्तीपुर न.पा.काे सीमानासम्म कालो पत्रे सम्पन्न तीनथाना नगरपालिका ब्रेकिंग न्युज मुख्य  chandragiriChandragirinews careerad कमलपाेखरी (बिष्णुदेबी मन्दिर) देखि कीर्तीपुर न.पा.काे सीमानासम्म कालो पत्रे सम्पन्न तीनथाना नगरपालिका ब्रेकिंग न्युज मुख्य  chandragiriChandragirinews jebsad कमलपाेखरी (बिष्णुदेबी मन्दिर) देखि कीर्तीपुर न.पा.काे सीमानासम्म कालो पत्रे सम्पन्न तीनथाना नगरपालिका ब्रेकिंग न्युज मुख्य  chandragiriChandragirinews sano-sansar1 कमलपाेखरी (बिष्णुदेबी मन्दिर) देखि कीर्तीपुर न.पा.काे सीमानासम्म कालो पत्रे सम्पन्न तीनथाना नगरपालिका ब्रेकिंग न्युज मुख्य  chandragiriChandragirinews oracalray कमलपाेखरी (बिष्णुदेबी मन्दिर) देखि कीर्तीपुर न.पा.काे सीमानासम्म कालो पत्रे सम्पन्न तीनथाना नगरपालिका ब्रेकिंग न्युज मुख्य  chandragiriChandragirinews brightangel कमलपाेखरी (बिष्णुदेबी मन्दिर) देखि कीर्तीपुर न.पा.काे सीमानासम्म कालो पत्रे सम्पन्न तीनथाना नगरपालिका ब्रेकिंग न्युज मुख्य  chandragiri

Comments

comments