चन्द्रागिरि नगरपालिकाको कृषि स्नातक प्राविधिक(अधिकृत छैटौ) सेवा करारबाट पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना