छाडा चौपाया बन्ध्याकरण, परजीवी नियन्त्रण र रेबिज रोग विरुद्धको खोप कार्यक्रम चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने