चन्द्रागिरि वडा १० ले पनि अव्यवस्थित पार्किङ र फुटपाथ पसल हटाउने, अटेरी गरे वडाले कारबाही गर्ने

चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं. १० ले पनि अव्यवस्थित पार्किङ र फुटपाथ पसल  हटाउने  सम्वन्धी सार्वजनिक सुचना जारि गरेक छ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं. १० का वडा अध्यक्ष  शिव कुमार महर्जनद्वारा जारि गरिएको उक्त सुचनामा :-

“चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. १० भित्र रहेको बाटोहरुमा अव्यवस्थित पार्किङ र फुटपाथ पसलहरु संचालन भई रहेको भनी यस वडा कार्यालयमा जनगुनासोहरु आएको हुदाँ बाटोमा अव्यवस्थित पार्किङ र फुटपाथ पसलहरु यथासिघ्र हटाउनु हुन अनुरोध छ । साथै सो कार्य नगरि अटेरी गरेको पाईएमा नियमानुसार आवश्यक कार्वाही गरीने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ |”

यसै गत हप्ता वडा ११ ले वडामा सात दिन भित्र फुटपाथ पसलले व्यवस्था नगरे वडाले कारबाही गर्ने सूचना जारि गरेको थियो |

चन्द्रागिरि ११ मा सात दिन भित्र फुटपाथ पसलले व्यवस्था नगरे वडाले कारबाही गर्ने

चन्द्रागिरि ११ मा सात दिन भित्र फुटपाथ पसलले व्यवस्था नगरे वडाले कारबाही गर्ने