७५ प्रतिशत अनुदानमा इलेक्ट्रिक स्प्रेयर, थोपा सिँचाई सेट र सिल्पाउलिन प्लाष्टिक वितरण सम्वन्धी चन्द्रागिरि नगरपालिकाको सूचना