चन्द्रागिरि नगरपालिकामा काउ म्याट ५०% अनुदानमा खरिद गर्नको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना

Notice regarding submission of proposal for purchase of cow mats with 50% subsidy in Chandragiri Municipalityjibss