काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ को प्रतिनिधि र प्रदेस सभा सदस्यको मतपत्र नमुना सार्वजनिक (नमुना पत्र सहित)

काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र नमुना ।

निर्वाचन आयोग नेपालले काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ को प्रतिनिधि र प्रदेस सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र नमुना सार्वजनिक गरेको छ।jibss

काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र नमुना ।

काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र नमुना ।

काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ ‘१’ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र नमुना ।

काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ '१' प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र नमुना ।

काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ ‘२’ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र नमुना ।

काठमाडौं क्षेत्र नं. १० को प्रतिनिधि र प्रदेस सभा सदस्यको मतपत्र नमुना सार्वजनिक (नमुना पत्र सहित)

काठमाडौं क्षेत्र नं. १० को प्रतिनिधि र प्रदेस सभा सदस्यको मतपत्र नमुना सार्वजनिक (नमुना पत्र सहित)