LATEST UPDATE:- चन्द्रागिरि- १ मा एमालेको अग्रता

नगर प्रमुख मा
सुर्य :- २१२
रुख :- २०६
ढल्केको छाता:- ३
कलम :- १
हलो :- १९
मादल :- ३
ह्र्दय :- १

उप प्रमुख मा 
सुर्य :- २२३
ग्लास :- ८२
ढलेको छाता :- १
हलो :- २१
कलम :- २

वडा अध्यक्ष मा
सुर्य :- २१५
रुख :- १९९
हलो :- २२