चन्द्रागिरि नगरपालिकाको Covid 19 विरुद्धको बुस्टर, दोस्रो र पहिलो मात्रा खोप लगाउने सम्बन्धमा सूचनाjibss