चन्द्रागिरि वडा नं. ५ मा निशुल्क पाठेघर, आखाँ र जनरल रोग जाँच गर्ने