चन्द्रागिरि वडा नं. ४ को ब्यापारिक भवन, घर, काेठा, सटर र जग्गाा भाडा लगाउदा अनिबार्य करारनामा (वहाल सम्झाैता) गर्ने सम्बन्धि सार्वजनीक सूचना