चन्द्रागिरि नगरपालिका ऐन कागजमा मात्र सीमित, सरोकारवालाहरु टुलु-टुलु हेरेको हेरै, अव्यवस्थित फुटपाथ व्यवसाय र अनाधिकृत सवारी साधन पार्किङ

चन्द्रागिरि।  चन्द्रागिरि नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ स्थानीय राजपत्रमा दफा ११ जरिवाना अनुसार चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रभित्र नगरपालिकाले अनुमति प्रदान नगरेका स्थलमा व्यक्ति वा सवारी साधन प्रवेश गरेमा र निषेध गरिएका सार्वजनिक सडक तथा फुटपाथमा सवारी साधन पार्किङ वा व्यापार व्यवसाय वा फोहरमैला गर्ने तथा प्रचलित कानुन विपरितका कार्य गर्नेलाई अनुसूची (१०) बमोजिम जरिवाना गरिने उल्लेख रहेको छ।  … Continue reading चन्द्रागिरि नगरपालिका ऐन कागजमा मात्र सीमित, सरोकारवालाहरु टुलु-टुलु हेरेको हेरै, अव्यवस्थित फुटपाथ व्यवसाय र अनाधिकृत सवारी साधन पार्किङ