चन्द्रागिरि नगरपालिकामा कोरोना संक्रमित १९, संक्रमित मुक्त ३

चन्द्रागिरि नगरपालिकामा कोरोना संक्रमित १९, संक्रमित मुक्त ३