चन्द्रागिरि नगरपालिकाले एस्टोजेनिका खोप लगाउने

Chandragiri municipality to vaccinatejibss