चन्द्रागिरि नगरपालिकामा कोरोना संक्रमित १४, संक्रमित मुक्त ३५

चन्द्रागिरि नगरपालिकामा कोरोना संक्रमित १४, संक्रमित मुक्त ३५