च.न.पा वडा न ३ को नयाँ भवन लाइ अक्सिजन सहितको आइसोलेशन निर्माण गर्ने