हहेटौंडामा वि.सं. २०२० सालमा रोपवेको डब्बामा सामान लोड गरिदैंको तस्बिर!!!