चन्द्रागिरी न. पा. वडा नं ५ किपुल्चामा पोखरी पुन: निर्माण हुदै

चन्द्रागिरी, चन्द्रागिरी न. पा. वडा नं ५ किपुल्चामा पोखरी पुन: निर्माण हुदै गरेका तस्बिरहरु:-

तस्बिर:- ५ नं. वडा कार्यालय, किपुल्चा/किसिपिडि, चन्द्रागिरी नगरपालिका