गत्लाङ्ग गाँउ

२०७२ सालको महाभुकम्प अगाडीको रसुवा जिल्लाको पर्यटकीय गात्लाङ्ग गाँउ
फोटोः प्रकाश गोपाली