हिउँदे फलफुलको बिरुवा वितरण सम्बन्धमा, चन्द्रागिरि नगरपालिका को सूचना