चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा १२ बलम्बु स्थित काेतघर पहिलो तल्ला को धलान सम्पन्न!

चन्द्रागिरी, चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा १२ बलम्बु स्थित काेतघर पहिलो तल्ला को धलान सम्पन्न!

तस्बिर:- प्रकास श्रेष्ठ