च.न.पा १२, बलम्बु (भास्तिपुर) फत्तेश्वर महदेव देखि ग : पशु बिकास केन्द्र) सम्म को बाटाे निर्माणकार्य हुदै