किपुल्चा स्थिति कृष्ण मन्दिरबाट ढल तथा बाटोको निर्माण

चन्द्रागिरी, चन्द्रागिरी नगरपालिका ५ नं. वडा किपुल्चा स्थिति कृष्ण मन्दिरबाट ढल तथा बाटोको निर्माण कार्य हुदै।