चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकोलागि कर्मचारी आवश्यकता

चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लागि तपसिल बमोजिमका कर्मचारीहरू आवश्यक भएको हुँदा तोकिएको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूलाई दरखास्त दिन सूचित गरिएको छ।

१)पद : कनिष्ठ सहायक

आवश्यक संख्या :
१(एक)

तह :
सहायकस्तर तेश्रो

(क) सेवा : करार

(ख) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता : वाणिज्य विषयमा १0+२ वा सो सरह उतिर्ण गरेको ।

(ग) कम्प्युटर सम्बन्धी योग्यता : Windows Basic and Office Package सम्बन्धी ३ महिनाको तालिम प्राप्त गरेको |

(घ) उमेर : १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको ।

(ङ) ग्राह्यता : सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव र २ पाङ्ग्रे सवारी साधनको लाईसेन्स भएको व्यक्तिलाई ग्राह्यता प्रदान गरिने ।

(च) कार्यक्षेत्र : संस्थाको मुख्य कार्यालय, चन्द्रागिरि न.पा. ७, काठमाडौं

(छ) सेवा सुविधा : तलब, भत्ता, सञ्चयकोष, उपदान, कर्मचारी बोनस, खाजा खर्च, बिमा लगायतका सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराईने ।

(ज) मुख्य जिम्मेवारीहरु :
. ऋण  लगानी प्रकृयामा संलग्न रही आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।
. ऋण लगानी सम्बन्धी पत्रव्यवहारका कार्यहरू गर्ने ।
. ऋण विमा सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।

(झ) परीक्षा : लिखित, प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता |

२) पद :
सुरक्षा गार्ड

आवश्यक संख्या :
१(एक)

तह :
दोश्रो

(क) सेवा : करार

(ख) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट ८ कक्षा उतिर्ण गरेको ।

(ग) उमेर : २५ वर्ष पुरा भई ५० वर्ष ननाघेको ।

(ङ) ग्राह्यता : २ पाङ्ग्रे सवारी साधन चलाउन जान्ने र सम्बन्धित क्षेत्रमा १ वर्ष भन्दा बढि कार्यागुभव भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ ।

(च) कार्यक्षेत्र : शुभतारा सेवाकेन्द्र, ललितपुर म.न.पा. १४, खुमलटार

(छ) सेवा सुविधा : तलब, भत्ता, सञ्चयकोष, उपदान, कर्मचारी बोनस, खाजा खर्च, बिमा लगायतका सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराईने ।

(ज) मुख्य जिम्मेवारीहरु :
. सेवाकेन्द्रको कार्यालयको रेखदेख र सुरक्षा गर्ने ।

(झ) परीक्षा : अन्तरवार्ता ।

माथि उल्लेखित योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुलाई आफूनो व्यक्तिगत विवरण (CV) सहित २०७८ भाद्र १६ गते
दिनको ५ बजेभित्र आईपुग्ने गरी दरखास्त दिनु हुन सूचित गरिएको  छ । दरखास्त प्रत्यक्ष रूपमा संस्थामै आएर वा [email protected] मा ईमेल मार्फत पठाउन सकिनेछ । छोटो सूचीमा पर्न सफल उम्मेदवारहरुलाई मात्र परीक्षाको लागि सम्पर्क गरिनेछ । आवेदन निःशुल्क रूपमा बुझाउन सकिनेछ भने छोटो सूचीमा पर्न सफल उम्मेदवारहरुले तोकिएको परीक्षा शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।

पदपूर्ति उप समिति

चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं ७, थानकोट, महादेवस्थान, काठमाडौं
फोन नं: ०१ ४३१३०५८