कर्मचारी आवश्यकता

चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लागि तपसिल बमोजिमका कर्मचारीहरू आवश्यक भएको हुँदा तोकिएको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूलाई दरखास्त दिन सूचित गरिएको छ।

आवश्यक संख्याः १ (एक)

तहः अधिकृत स्तर छैठौं

(क) सेवाः करार

(ख) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताः वाणिज्य विषय वा मानविकीमा अर्थशास्त्र विषय लिई स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको ।

(ग) कम्प्युटर सम्बन्धी योग्यताः Windows Basic and Office Package सम्बन्धी ६ महिनाको तालिम प्राप्त गरेको ।

(घ) उमेरः २१ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको ।

(ङ) ग्राह्यताः सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव र २ पाङ्ग्रे सवारी साधनको लाईसेन्स भएको व्यक्तिलाई ग्राह्यता प्रदान गरिने ।

(च) कार्यक्षेत्रः संस्थाको मुख्य कार्यालय, चन्द्रागिरि न.पा. ७, काठमाडौं

(छ) सेवा सुविधाः तलब, भत्ता, सञ्चयकोष, उपदान, कर्मचारी बोनस, खाजा खर्च, बिमा लगायतका सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराईने ।

(ज) मुख्य जिम्मेवारीहरूः

१. सदस्यता प्रवद्र्धन, विस्तार र व्यवस्थापन ।

२. बचत तथा ऋण कारोवारको प्रवद्र्धन र विकास ।

३. व्यबसायिक समन्वय र सम्बन्ध विकास ।

४. वस्तु तथा सेवाविकास तथा प्रवद्र्धन ।

(झ) परीक्षाः लिखित, प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता ।

Applying Procedure:

माथि उल्लेखित योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (CV) सहित २०७८ श्रावण १९ गते दिनको ५ बजे भित्र आईपुग्ने गरी दरखास्त दिनु हुन सूचित गरिन्छ । दरखास्त प्रत्यक्ष रुपमा संस्थामै आएर वा [email protected] मा ईमेल मार्फत पठाउन सकिनेछ ।  छोटो सूचीमा पर्न सफल उम्मेदवारहरुलाई मात्र परीक्षाको लागि सम्पर्क गरिनेछ । आवेदन निःशुल्क रुपमा बुझाउन सकिनेछ भने छोटो सूचीमा पर्न सफल उम्मेदवारहरुले तोकिएको परीक्षा शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।

पदपूर्ति उप समिति

चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं ७, थानकोट, महादेवस्थान, काठमाडौं
फोन नं: ०१ ४३१३०५८