चन्द्रागिरि नगरपालिकाले कोभिड १९ विरुद्धको बुस्टर खोपको मात्रा दिने सम्बन्धमा सूचना ।