चन्द्रागिरि नगरपालिकामा भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाइने