मेड पोइन्त अस्पताल द्वारा भोलि असार २२ गते बिहान ७ बजे ध्वाकासी टाेल, पिपल बोट सतुङ्गलमा निःशुल्क सुगर तथा रक्तचाप जाँच गर्ने।

मेड पोइन्त अस्पताल द्वारा भोलि असार २२ गते बिहान ७ बजे ध्वाकासी टाेल, पिपल बोट सतुङ्गलमा निःशुल्क सुगर तथा रक्तचाप जाँच गर्ने।

सम्पर्क