चन्द्रागिरिमा एकै दिन ९० जना कोरोना संक्रमित, संक्रमित मुक्त २५

चन्द्रागिरिमा एकै दिन ९० जना कोरोना संक्रमित, संक्रमित मुक्त २५