आफ्नो घर (गाउँ) तथा गन्तव्यमा जान चाहने व्यक्तिहरुको लागि चन्द्रागिरि नगरपालिकाको जरुरी सूचना ।