चन्दागिरि नगरपालिकामा दादुरा रूबेला खोप अभियान सुरु ।