“नोभल कोरोना भाइरसबाट आफु पनि बचौ अरुलाई पनि बचाउ” नोभल कोरोना भाइरस(ncov) को वारेमा सर्वसाधारणका लागि जनचेतनामुलक संदेश |