राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरका खेल तथा अन्य विधामा सहभागी जनाउने व्यक्तिहरुको विवरण उपलब्ध गराउने सम्वन्धि चन्द्रागिरि नगरपालिका सूचना |