घर नक्शा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य बन्द गरिएको चन्द्रागिरि नगरपालिकाको सूचना |