चन्द्रागिरि नगरपालिकाको अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी हुने बारे(श्री सामुदायिक बिद्यालयहरु सबै)