चन्द्रागिरि नगरपालिकाको भ्याक्सिनेटर नियुक्ति सम्बन्धमा |