मेसन (डकर्मी) र सटरिङ्ग कार्पेन्टर (फर्मा लगाउने) सीपकाे तालिम निःशुल्क

७ दिने डकर्मी तालिम 1 ७ दिने डकर्मी तालिम 2 ७ दिने डकर्मी तालिम 3 ७ दिने डकर्मी तालिम 4मेसन (डकर्मी) र सटरिङ्ग कार्पेन्टर (फर्मा लगाउने) सीपकाे तालिम निःशुल्क लिन पाउने भएका छन् । साथै तालिममा सहभागि हुनेलाई निशुल्क खाना र बस्ने प्रबन्ध समेत गरिएको छ ।