च.न.पा १० मा अव्यवस्थित पार्किङ र फुटपाथ पसल हटाउने, अटेरी गरेमा कार्वाही

काठमाण्डौ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं. १० मा अव्यवस्थित पार्किङ र फुटपाथ पसल हटाउने भएको छ। अव्यवस्थित पार्किङ र फुटपाथ पसलहरु संचालन भई रहेको भनी वडा कार्यालयमा जनगुनासोहरु आएको हुदाँ हटाउने लागेको सूचना उलेखित छ। यदि कसैले अटेरी गरेको पाईएमा कार्वाही समेत हुने जानकारी गराएको छ ।