चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं. ४ ले ७० वर्ष पूरा भएका वडाबासीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने