मातातिर्थ चौकी देखी सितल बस्ती हुदै बौथलिचोक जोड्ने बाटो ढलान हुदै

चन्द्रागिरी , मातातिर्थ चौकी देखी सितल बस्ती हुदै बौथलिचोक जोड्ने बाटो अन्तरगत चौकी देखी सितल बस्ती सम्मको भागमा ७ मिटर चौडामा ढलानको  काम हुदै।

फोटो सोन्जय:- जय राम श्रेष्ठ