बाद भन्ज्यांगमा फुटबल मैदान निर्माण कार्य हुदै!!!

बाद भन्ज्यांगमा फुटबल मैदान निर्माण कार्य हुदै!!!
तस्बिर: पवन पोखरेलFootballground1Footballground2Footballground3RockyCareeradJebsadSano Sansar1OracalrayBrightangel