बाद भन्ज्यांगमा फुटबल मैदान निर्माण कार्य हुदै!!!

बाद भन्ज्यांगमा फुटबल मैदान निर्माण कार्य हुदै!!!
तस्बिर: पवन पोखरेल