चन्द्रागिरि वडा १२ सिर्जना चोक देखी चुनदेवी चोक हुदै पुरानो नैकाप सम्म कालो पत्र

चन्द्रागिरि वडा १२ सिर्जना चोक देखी चुनदेवी चोक हुदै पुरानो नैकाप सम्म कालो पत्र भैरहेको वडा १२ को वडा अधक्ष्य प्रकास श्रेष्ठले चन्द्रागिरि न्युज लाइ जानकारी गराएको छ।Woda12 Road.1jpgWoda12 Road.2jpgWoda12 Road.3jpgWoda12 RoadWoda12 Road5

तस्बिर: प्रकास श्रेठ र सत्य श्रेष्ठ

RockyCareeradJebsadSano Sansar1OracalrayBrightangel