चन्द्रागिरि न पा वडा न ९ मा सातगाउले जात्रा उपलक्ष्यमा २०७६/०८/१९ र २० गतेसम्म वडा कार्यालय बन्द रहने सुचना